Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym na korzystanie z usługi Akademia Młodego Bemowiaka (AMB) jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa (dalej: Administrator).
 2. Informujemy, że Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Mają Państwo prawo kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@e-bp.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO),
  2. sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania AMB – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. rejestracji Konta i realizacji wybranych usług – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  4. obsługi procesu rejestracji i logowania do AMB – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  5. tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania usługi AMB
    i pozostałych wybranych usług, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  6. promujących działalność podmiotów współpracujących z Administratorem
   w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych, po uzyskaniu dodatkowej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  7. otrzymywania informacji i/lub ofert handlowych Administratora na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej w tym przesyłanie newsletterów, po uzyskaniu dodatkowej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  8. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  9. tworzenia kopii i przechowywania danych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  10. podjętych działań analitycznych mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb klientów, optymalizację produktów, optymalizację procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, itp., będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  11. badania satysfakcji klientów z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia
   z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  12. realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  13. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb klienta, czyli profilowania – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  14. realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  15. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  16. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. Administrator danych informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; Partnerów (Współadministratorów), podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celach marketingowych, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód, Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi.
 10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@e-bp.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby.